Συγκρίνετε αυτά τα δύο βίντεο:

1. http://www.youtube.com/watch?v=OUaW3DQqPig

2. http://deoxy.org/watch/tX1WfZ_Wrq4

Αν οι εκπομπές των αεροπλάνων βοηθάνε στην αντιμετώπιση της πλανητικής υπερθέρμανσης,

γιατί στην Ε.Ε. φορολογούνται ως παράγοντες επιδείνωσης της πλανητικές υπερθέρμανσης;


Home page